Category Archives: Uncategorized

Pelaksanaan Mediasi Dalam Perkara Perceraian Sebagai Arternatif Penyelesaian Sengketa Di Pengadilan Agama

Pelaksanaan Mediasi Dalam Perkara Perceraian Sebagai Arternatif Penyelesaian Sengketa Di Pengadilan Agama.

Leave a comment

Filed under Uncategorized

Pengertian Mediasi

Pengertian Mediasi

Details

 Pengertian Mediasi

           Mediasi adalah proses penyelesaian sengketa melalui proses perundingan atau mufakat para pihak dengan dibantu oleh mediator yang tidak memiliki kewenangan memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian. Ciri utama proses mediasi adalah perundingan yang esensinya sama dengan proses musyawarah atau konsensus. Sesuai dengan hakikat perundingan atau musyawarah atau konsensus, maka tidak boleh ada paksaan untuk menerima atau menolak sesuatu gagasan atau penyelesaian selama proses mediasi berlangsung. Segala sesuatunya harus memperoleh persetujuan dari para pihak.

 

Leave a comment

Filed under Uncategorized

Acaa Sumpah Mediator Batam

Image

Leave a comment

Filed under Uncategorized

bbpix7.jpg

Leave a comment

August 21, 2013 · 4:34 am

ikhlas

kunci keberhasiln

Leave a comment

Filed under Uncategorized

medispirit

Image

Leave a comment

Filed under Uncategorized